ВАЖНИ ФАКТИ ЗА СЪВРЕМЕННОТО ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕТА!

Теленцата трябва да се преместват от индивидуални боксчета към групов бокс на 5ия ден или след четвъртата седмица. Учените обясняват този феномен с това, че през втората и третата седмица от живота си нямат все още изградена активна имунна система. И всъщност пасивната имунна система с която разполагат до 4тата седмица е най-слаба. Затова е задължително всяко преместване да става след 4тата седмица. Read more...

Въпроси и Отговори относно използването на запечатката преди доене

Въпроси и Отговори относно използването на запечатката преди доене Read more...

Грижа за новородените теленца

Няма значение, къде се намирате по света винаги може да завали сняг, правилната грижа за теленцата ще Ви гарантира постоянен прираст и стабилно бъдеще. Read more...

Колко са важни имунизациите за качеството на коластрата?

Всички фермери знаят много добре, че клстрата осигурява на телетата защита срещу инфекциозни заболявания, но много от тях не са наясно, че е възможно да се увеличи нивото на антитела в коластрата на кравите. Това се постига като внимателно се планират ваксинационните програми на цялото стадо. Read more...
Showing 1 to 4 of 96 (1 Pages)

Blog Categories

Popular Articles

Recent Articles

Blog Search

Tags Post

Blog Archive

Top