НОВО!!!! КАК ВЛИЯЕ ТРАНЗИТНОТО МЛЯКО ВЪРХУ НОВОРОДЕНИТЕ ТЕЛЕНЦА!!!

Какво казва специалиста: „Мисля, че ключов извод е, че IgG не е единственото важно нещо, когато става въпрос за коластра и транзитно мляко. В бъдеще предполагам, че можем да оценим коластрата не само на база съдържанието на IgG, но и според съдържанието на олигозахариди, IGF-1, инсулин и други полезни компоненти - всички те остават важни и в транзитното мляко.“ Read more...

5 КЛЮЧОВИ ПРАВИЛА ЗА ЗДРАВИ И ВИСОКОПРОДУКТИВНИ ПРЕСНОТЕЛКИ

Единствената възможност за моментално увеличение на издоеното мляко е като се работи с преснотелките. Те имат голям производствен потенциал, но ако не ги настроим правилно, те няма да могат да постигнат оптимално ниво на производство. Преснотелката преживява различни промени, които могат да стресират имунната й система, което от своя страна я излага на риск от различни метаболитни нарушения. Проблемите, които възникват през този период, могат да Read more...

КАК ЩЕ ИЗГЛЕЖДАТ МЛЕЧНИТЕ ФЕРМИ ПРЕЗ 2069!

Как ще изглеждат фермите след 50 години или през 2069! Разбира се не в България, където всичко е ден за ден а в САЩ. Въпреки това е интересно да знаем какво ни чака! Read more...

КАК ВЛИЯЕ ТОПЛИННИЯ СТРЕС

Добре е всеки да знае: Как топлинния стрес се отразява върху най-важното - производителността на млечните крави и защо е така. Също е добра да се знае, как се отразява и в по-нататъшния живот на кравата засегната от топлинен стрес! Read more...

Blog Categories

Popular Articles

Recent Articles

Blog Search

Tags Post

Blog Archive

Top