Колко са важни имунизациите за качеството на коластрата?

Колко са важни имунизациите за качеството на коластрата?

Всички фермери знаят много добре, че клстрата осигурява на телетата защита срещу инфекциозни заболявания, но много от тях не са наясно, че е възможно да се увеличи нивото на антитела в коластрата на кравите. Това се постига като внимателно се планират ваксинационните програми  на  цялото стадо.

Антителата се образуват в кръвта на кравите в следствие различните болести с които са се преборили, паразити и ваксини поствани през живота им. По време на сухостоиния период антителата се концентрират към вимето, готови да се прелеят в коластрата, която започва да се синтезира във вимето на кравата 5 седмици преди отелването.

Точното и навременно откриване на бременността са от изключително значение за правилното развитие на телето. Точното определяне на датата за пресушаване помага кравите да им се даде възможност за адекватен период на сухостой с достатъчно време за образуване н колатсрата.

Правилно поставените във времето ваксинации на кравите гарантират най-високото ниво на  антитела в кръвта по време на формирането на коластрата. Това е от голямо значение за естествена борба с най-опасните заразни болести засягащи новородените телета като:

E. coli (Ешерихия Коли) – проявяват се в първите 10 дни от живота на телетата;

Salmonellosis (Салмонела) – проявява се при телета на всяка възраст;

Rotavirus (Ротавирус) – проявява се при телета от 4-16 дневна възраст;

Coronavirus (Коронавирус) – напада телетата във втората и третата седмица от живота им;

С правилната ваксинация също се цели и борбата с болести по телетата, които се проявяват в късна възраст като Clostridia, tetanus  и др.

Винаги изчитайте най-внимателно описанието към ваксините. Най-доброто време за поставяне на ваксината е когато казва етикета!

Leave a Reply

All fields are required

Name:
E-mail: (Not Published)
Comment:

Blog Categories

Popular Articles

Recent Articles

Blog Search

Tags Post

Blog Archive

Top