СТРУКТУРА И ОЦЕНКА ЗА СТРУКТУРАТА

СТРУКТУРА И ОЦЕНКА ЗА СТРУКТУРАТА

     Структурата (наричана „конституция”) на коня има значение за неговото здраве, работни качества и удобство при езда. Ако един кон е в добро състояние и добра форма, следните негови особености трябва да са видими.

ОБЩО ВПЕЧАТЛЕНИЕ

     Конят трябва да изглежда с правилни пропорции на телесното си устройство или да е „добре свързан кон”. Цялостният му изглед трябва да излъчва бдителност, смелост и увереност. Горното очертание на тялото на коня - врат, холка, гръб, поясница, и задница, трябва да е последователност от добре изразени очертания, плавно преминаващи едно в друго. Конят трябва да има рамене с изразен наклон, сравнително къс гръб и дълга крупа (това е разстоянието от началото на хълбока до края на задницата) - пропорции, придаващи му изглед на здраво, стабилно стъпил на терена, добре балансиран на краката си, образуващи правилен правоъгълник под животното.

Ако конят е в недобро състояние и занемарен, единствено опитен човек с остро око би могъл да оцени неговия потенциал. Необходими са знания и опит, за да се определи дали животното има положителни заложби и правилна структура, за да може, ако получи съответните грижи, храна и храна и тренировка, да стане добро или дори първокласно животно. От друга страна, твърде многото тлъстина скрива очертанията на тялото и прави трудно преценяването как би изглеждало животното, когато отслабне и влезе в добра спортна форма. Кон с добра скелетна структура, но слабо развита мускулатура, може да се превърне в отлично животно, ако с него се работи правилно и му се даде възможност да развие мускулите си. 

КОПИТА

     Честно цитнираната поговорка „Няма копито няма кон!“ с напълно вярна. Структурата и формата на копитата са жизнено важни за здравето и функционалността на коня. Предните и задните копита трябва да са добре хармонизирани двоици. На всяко различие в очертание, ъгъл спрямо терена, размер на стрелката трябва да се гледа с подозрение. Единствено изключение е, ако копитото е несъответно износено поради изпаднала подкова.

     Копитото на предния крак трябва да стъпва на земята под ъгъл 45-500

     Копитната стена трябва да следва ъгъла на бабкaтa.

     Копитото на задния крак стъпва под малко по-стръмен ъгъл и трябва да е малко по-дълго и по-тясно от това на предния крак.

      Всички копита трябва да сочат право напред. Всяко отклонение обикновено е резултат от неправилна структура на крака и води до недобра работа на крайника.

     Петките трябва да са широки, с добре оформена стрелка, за да подпомага омекотяването от стъпването на терена. Стъпващата повърхност на копитото (стъпалото) трябва да е леко вдлъбната (да има т.нар. чашка). Прекалено събрани петки и неразвита стрелка са причина за лошо кръвоснабдяване на крака и увеличaват риска от нараняване и заболяване на копитото. Широки и плоски копита (дюстабан) водят до проблеми, особено по каменист терен. 

     Пораждат мазоли и лесно се нащърбват. Прекалено малки копита са недостатък, защото не осигуряват достатъчна опорна повърхност за тялото и така стават предпоставка за нездравина на целия крак. Копитната стена трябва да е гладка и да няма пукнатини. Наличието на пръстени и вдлъбнатини означава, че е имало промени в гледането или храненето на коня; изпъкнали пръстени могат да означават ламинит. Стоежът на копитния рог е важен.

     Някои породи, напр. Арабският кон и някои аборигенни по-примитивни коне, имат естествено много твърди копита. Недобра рогова структура може да се подобри чрез специално хранене, особено чрез даване на биотин и други полезни за целта добавки. Изкусният подковач може изключително да подобри състоянието на копитата и краката на коня чрез редовни грижи. И обратното - липсата на грижи или неопитен подковач могат да увредят и здраво копито. 

Очакайте продължение на порeдицата за структурата и оценката на  коня......

Leave a Reply

All fields are required

Name:
E-mail: (Not Published)
Comment:
Top