Крави

Къщи за телета, биберони, поилки, хранилки, запечатки, електропастири, пулсатори, колектори, доилни чорапи, четки, млечни маркучи, млечни филтри, сезал и мрежи, маститни тестове и др.

Коне

Бричове, боти, чапси, каски, нагайки, шпори, седла, опаси, стремена, потници, гамаши, бинтове, юлари, попони, юздечки, трензели, нагръдници, поводи, смазки за копита и др.